Aktuality

27. 4. 2020 byl publikován ve Sbírce zákon č. 205/2020, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tedy i novela zákona č. 48/1997 Sb. obsahující paragraf, týkající se úhrady očkování proti medingokokům u nejmenších dětí. To...

Správce MUDr. Pavla Skrbková, PLDD, se sídlem Klostermannova 298, 342 01 Sušice, IČ: 737 04 245, je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.