Nové podmínky poskytování zdravotní péče nezletilým

31.03.2020

Vážení rodiče!

Na základě § 35 zákona o zdravotních službách č. 372/2011 sb. se nezletilému pacientovi poskytují zdravotní služby se souhlasem jeho zákonného zástupce.

Pacientovi, který dovršil věk 15 let, je možno zdravotní služby poskytované registrujícím poskytovatelem poskytovat bez zjišťování souhlasu zákonného zástupce, pokud zákonný zástupce s takovým postupem vyjádří písemný souhlas, který je založen ve zdravotnické dokumentaci.

Nová je pouze hranice 15 let, kdy dosud bylo naprosto běžné, že pacienti v tomto a starším věku navštěvovali praktického lékaře pro děti a dorost sami, a v současné době se k tomu bude vyžadovat písemný souhlas zákonných zástupců. Z toho vyplývá poměrně nepraktická skutečnost, že u dětí mladších 15 let by měl být vždy vysloven souhlas alespoň jedním z rodičů, který by měl dítě do ordinace doprovázet.

Shrneme-li tedy:

Doprovod rodičů u dětí mladších 15 let je nutný při každé návštěvě lékaře - jedná-li se o běžné vyšetření, kontroly, ale i očkování.

U dětí nad 15 let stačí písemný souhlas zákonných zástupců.