Úhrada očkování proti meningokokovým nákazám překvapivě platná již od 1. 5. 2020.

29.04.2020

27. 4. 2020 byl publikován ve Sbírce zákon č. 205/2020, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tedy i novela zákona č. 48/1997 Sb. obsahující paragraf, týkající se úhrady očkování proti medingokokům u nejmenších dětí. To tedy znamená, že očkování proti meningokokům bylo zařazeno mezi hrazená očkování.

Účinnost zákona je oproti očekávání již od 1. května 2020. Podmínky hrazení jsou v případě očkování proti medingokoku skupiny B zahájení očkování do ukončeného 6. měsíce věku (maximálně 5 měsíců + 30 dní) a v případě očkování proti medingokokům skupin A, C, W, Y provedení očkování ve 2. roce života. Tyto věkové indikace splňují vakcíny Bexsero (IMO B, držitel registrace GSK) a Nimerix (IMO A, C, W, Y, držitel registrace Pfizer).